برند وی کر برند جدید محصولات وی در گذشته است. کیفیت در این محصولات محور فعالیت شرکت لحاظ می‌شود.