darochi contact us

گیلان ،  لوشان ، امام خمینی، کوچه شهید محمدرضا زمانی، بلوار امام خمینی(ره)، داروخانه دکتر میرمحمدی

تلفن

013-34603661

تلفن

09115012826

ایمیل

Info@darochi.com

فرم تماس

برای ارتباط با بخش پشتیبانی داروچی می‌توانید از طریق فرم رو به رو اقدام کنید.

شما نیاز به ایجاد یک فرم با استفاده از فرم تماس 7 پلاگین قادر به نمایش آن با استفاده از این عنصر.