برند سیوند متعلق به شرکت پارت شمیم دارو است. این شرکت در زمینه تولید فرآورده های آرایشی و بهداشی فعالیت دارد