شرکت چند ملیتی نستله سوئیس است. یکی از سایتهای خاورمیانه در ایران است و در تولید شیر خشک فعالیت دارد. برند نان، سرلاک و گیگوز از جمله محصولاتش می‌باشد.