برند معروف شیر خشک با نام ببلاک در بازار ایران. تولید شرکت صنایع شیر مشهد می‌باشد.