در حال نمایش 4 نتیجه

هلدینگ بزرگ گلرنگ یکی از بزرگترین هلدینگهای بهداشتی دارویی و غذایی در ایران است. موسس آن مهندس کریم فضلی است که در سال 1399 فوت شدند.