برند متعلق به شرکت گل افشان آرایش است. این شرکت در حدود 20 سال در ززمینه تولید محصولات آرایشی فعالیت دارد. محصول معروف آن اوره اوسرین ثمین است.