مجموعه مایا برندی در زمینه محصولات نوزادان و کودک است. از جمله این محصولات شیشه شیر، پستانک، سر شیشه، بند پستانک، شیر دوش و شورت آموزشی می‌باشد.